Adatkezelési tájékoztató

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.
“Apryl Energy Group”, “mi”, “miénk”, “nekünk” alatt a Magyarországon bejegyzett info@aprylenergy.hu vállalatot kell érteni.
székhely:
cégjegyzékszám:

Az Apryl Energy Group elkötelezett a titoktartás és a személyes adatok védelme mellett. Ennek az alapvető kötelezettségnek a részeként az Apryl Energy Group köteles az online összegyűjtött személyes adatoknak megfelelő védelmet biztosítani és azokat megfelelően felhasználni (a továbbiakban úgyis, mint „személyes adat”, „személy azonosításra alkalmas adat”).
Általánosságban, az a szándékunk, hogy csak olyan személyes adatot gyűjtsünk, amelyeket az online látogatók önként adtak át nekünk annak érdekében, hogy tájékoztatást és/vagy szolgáltatásokat nyújthassunk azoknak az egyéneknek.
Fentiekkel összhangban az Apryl Energy Group adatkezelésének céljai különösen:
• az Ön tájékoztatása az Apryl Energy Group tevékenységéről, szolgáltatásairól és szakmai híreiről a honlapon keresztül;
• az Ön különféle típusú megkeresésének, érdeklődésének (kereskedői érdeklődés, termékdisztribúció iránti érdeklődés) megválaszolása, illetve a Ön kapcsolatfelvételére való válaszadás;
• ajánlat nyújtása;
• sütik használata;
• szolgáltatások és a termékek további fejlesztése érdekében tett intézkedések végrehajtása;
• számviteli és adójogi jogszabályok előírásainak való megfelelés céljából.
A honlapon megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. Az Apryl Energy Group gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetők szakmai tanácsadásnak, vagy az Apryl Energy Group által végzett egyéb szolgáltatás nyújtásának.


1. A személyes adat gyűjtése és használata

1.1. Személyes adat, amelyeket gyűjtünk

Mi az Ön személyes adataihoz jutunk, ha Ön úgy dönt, hogy átadja azokat nekünk – például az e-mail-es kapcsolattartás során, vagy ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra. Néhány esetben, Ön már korábban átadta az Ön személyes adatait az Apryl Energy Group részére (például ha Ön korábbi munkavállaló). Ha azt választja, hogy regisztrál vagy belép az Apryl Energy Group weboldalára, használva a harmadik fél saját belépési szolgáltatását, ami hitelesíti a személyazonosságát és összekapcsolja a közösségi média belépési információját (például LinkedIn, Google vagy Twitter) az Apryl Energy Group -val, mi olyan információt és tartalmat gyűjtünk, amely szükséges a regisztrációhoz vagy belépéshez, és amelyet az Ön engedélye alapján a közösségi média szolgáltató megoszthat velünk, ilyen a neve, e-mail címe. A további személyes adatok, amiket gyűjthetünk Önről, függ az Ön közösségi média szolgáltatójánál tett adatvédelmi beállításaitól, ezért kérjük, hogy ellenőrizze a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját.
Amikor Ön regisztrál vagy személyes adatot ad át az Apryl Energy Group -nak, mi ezt a személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztató szerint használjuk fel. A személyes adatot nem használjuk fel más célokra, kivéve ha megszerezzük az engedélyét, vagy egyébként a jogszabály vagy szakmai sztenderdek követelik vagy megengedik azok felhasználását.

1.2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Apryl Energy Group általában csak olyan személyes adatot gyűjt, amelyek szükségesek, hogy teljesítsük az Ön kérését. Ahol kiegészítő, opcionális személyes adat is felmerül, értesítjük Önt erről az adatgyűjtés ezen pontján.
Magyarországon a jog megengedi, hogy addig kezeljük a személyes adatát, amíg a jog alapján jogalapunk van erre. A jog megköveteli azt is, hogy tájékoztassuk Önt ezekről a jogalapokról. Ennek eredményeként, amikor kezeljük a személyes adatát, a következő adatkezelési jogalapok egyikére támaszkodunk:
— Szerződés teljesítése: ez az, amikor a személyes adatának a kezelése a velünk kötött szerződés alapján a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.
— Jogi kötelezettség: ez az, amikor kötelesek vagyunk a személyes adatának kezelésére annak érdekében, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségnek, ilyen például adózási célokra adatok megőrzése vagy adatszolgáltatás közhatalmi szervnek vagy bűnüldöző szerveknek.
— Jogos érdek: adatot kezelünk Önről, amikor jogos érdekünkben áll jogszerű üzlet működtetése érdekében, mindaddig, amíg ez nem haladja meg az Ön érdekeit; vagy
— Ön hozzájárulása: néhány esetben speciális engedélyt kérünk Öntől, hogy kezeljük néhány személyes adatát, és mi csak eszerint kezeljük a személyes adatát, ha egyetért ezzel. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a info@aprylenergy.hu címre küldött e-maillel.
Példák a fent hivatkozott jogos érdekre:
— Információt és/vagy szolgáltatást ajánlani egyéneknek, akik a weboldalunkat látogatják vagy információt adni a foglalkoztatási lehetőségekről.
— Megelőzni a csalást, bűncselekményt és megvédeni az IT rendszereinket.
— Ügyfélre szabni az egyének online tapasztalatát és fejleszteni az Apryl Energy Group online jelenlétének teljesítmény használatát és hatékonyságát.
— A marketing tevékenységeinket végezni és elemezni.
— Megfelelni a vállalati és társadalmi felelősségvállalási kötelezettségeinknek.
— Gyakorolni alapvető jogainkat az EU-ban az Alapjogi Charta, 16. és 17. cikkei alapján ideértve a vállalkozások szabadságát és a tulajdonhoz való jogot.
Némely esetben, a személyes adat, amelyet gyűjtünk, a különleges adatok kategóriájába tartozik, ilyen a sokféleséggel kapcsolatos adatok (ideértve a faji és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási meggyőződésre és más hasonló természetű meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, szexuális életre, orientáltságra vonatkozó adatokat) vagy az egészségügyi adat, vagy az állítólagos vagy bizonyított bűncselekményekre vonatkozó adat, minden olyan esetben, amikor a jog megengedi, vagy amikor Ön a különleges adatok kezeléséhez hozzájárul.


1.3. A személyes adatok automatikus gyűjtése

Néhány esetben az Apryl Energy Group és szolgáltatásban résztvevő szolgáltatói cookie-kat, web azonosítókat és más technológiákat használnak, hogy automatikusan gyűjtsenek bizonyos személyes adatokat, amikor Ön online ellátogat hozzánk, vagy amikor e-mailezünk egymással. Az ilyen személyes adatok gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk az Ön online térbeli élményét, fejlesszük az Apryl Energy Group online jelenlétének teljesítményét, használhatóságát és a hatékonyságát, és mérjük a marketing tevékenységek hatékonyságát.

1.3.1. IP címek
Az IP cím egy, az Ön számítógépéhez rendelt szám, amikor az internethez csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógépek és szerverek felismerjék egymást és kommunikáljanak egymással. Azok az IP címek, amelyekről a látogatók látszólag származnak, IT biztonsági és rendszerdiagnosztikai célokra rögzítésre kerülnek. Ez az adat tipikusan aggregált formában is felhasználásra kerül a weboldal trendek és teljesítmény elemzések lefolytatásához.

1.3.2. Sütik
A sütik tipikusan akkor kerülnek az Ön számítógépére vagy az internetet engedélyező eszközre, amikor online meglátogat minket. Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal emlékezzen a számítógépére vagy eszközére és számos, alábbi táblázatban ismertetett célt szolgál.
Néhány weboldalunkon értesítő banner tűnik fel, amelyek az Ön hozzájárulását kérik a sütik gyűjtéséhez. Ha ezekhez nem járul hozzá, a számítógépe vagy internetet engedélyező eszköze nem lesz nyomon követve marketing célból. A süti másodlagos típusát, a “user-input” süti szükséges lehet a weboldal funkciók működése érdekében. Az ilyen sütik nem kerülnek blokkolásra ezen értesítő banner használata által. Az Ön által kiválasztott beállítások a sütiben kerülnek mentésre és 90 napig érvényesek. Ha korábbi választását visszavonná, ezt megteheti a böngésző sütik törlésével.
Noha a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, választhat a böngészője beállításaival, hogy elfogadja vagy sem (gyakran a böngészője Eszközök vagy Preferenciák menüjében találja). Bármikor törölheti is sütiket az eszközéről. Bár tudatában kell lennie annak, ha nem fogadja el a sütiket, néhány weboldalunk funkcióját nem tudja teljes egészében használni.
További információt talál a sütik használatáról a böngészője ’segítség’ funkciójában vagy egyes oldalakon, mint a www.allaboutcookies.org oldalon.

Annak érdekében, hogy kiegészítő funkciókat biztosíthassunk, időről időre más harmadik személy eszközeit és widgeteit használjuk az egyedi weboldalainkon. Ezeknek a widgeteknek és megosztási gombok a használatával jellemzően sütik kerülnek elhelyezésre az Ön eszközén, hogy megkönnyítsék ezeknek a szolgáltatásoknak a használatát és megfelelően megjelenítsék az Ön weboldalainkon tett interakcióit.
A sütik önmagukban nem fedik fel számunkra az Ön e-mail címét és más módon sem azonosítják Önt személyesen. Elemzői riportjainkban megszerzünk más azonosítókat, ideértve az IP címeket, de ez a weboldalaink számos különböző látogatójának, a látogatói trendek földrajzi eredetének azonosítására és nem az egyedi látogatók azonosítására szolgálnak.

1.3.3. Google Analytics
Az Apryl Energy Group Google Analytics-et használ. Az Apryl Energy Group által használt Google Analytics-ről itt található további információ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Annak érdekében, hogy a weboldal látogatói több lehetőség közül tudjanak választani, hogyan gyűjti az adataikat a Google Analytics, a Google kifejlesztette a Google Analytics “Opt-out Böngésző Bővítmény”-t. Ez a funkció kommunikál a Google Analytics JavaScript (ga.js)-vel, hogy jelezze, a weboldal látogatójára vonatkozó információ nem kerül megküldésre a Google Analytics részére. A Google Analytics “Opt-out Böngésző Bővítmény” nem akadályozza meg az információk weboldalon vagy más webes elemző szolgáltatásoknak való továbbítását.

1.3.4. Webes azonosítók
A webes azonosító egy kicsi image fájl a weboldalon, amit a számítógépéről bizonyos információknak gyűjtésére szoktak használni, ilyen az IP cím, a látogatás időpontja, tartalom, amit néztek, a böngésző típusa és ugyanazon szerver által beállított korábbi sütik. Az Apryl Energy Group a webes azonosítókat csak az alkalmazandó joggal összhangban használja.
Az Apryl Energy Group vagy a szolgáltatásban résztvevő közreműködői webes azonosítót használnak, hogy harmadik fél weboldalai hatékonyságát kövessék nyomon, amelyek biztosítják nekünk a toborzási és marketing szolgáltatásokat vagy aggregált látogatói statisztikákat gyűjtenek és menedzselik a sütiket.
Önnek lehetősége van arra, hogy egyes webes azonosítókat használhatatlanná tegyen, ha elutasítja a hozzájuk tartozó sütiket. A webes azonosító rögzítheti az Ön IP címéről a névtelen látogatást, de a süti információ nem kerül rögzítésre.
Néhány hírlevelünkben és más kommunikációnkban figyelemmel kísérjük az Ön tevékenységeit, úgy mint példul az e-mailbe ágyazott linkeken keresztül történő e-mail nyitás mennyiségét. Mi ezt az információt gyűjtjük, hogy nyomon kövessük a felhasználó érdeklődését, és fokozzuk a jövőbeli felhasználói élményt.

1.3.5. Hely-alapú eszközök
Az Apryl Energy Group gyűjti és használja az Ön számítógépének vagy mobil eszközének földrajzi helymeghatározását. Ez a hely adat arra szolgál, hogy olyan szolgáltatásokra vonatkozó információt nyújtsunk Önnek, amelyekről azt gondoljuk, hogy érdekelheti Önt földrajzi helye alapján, és fejlesztjük a hely-alapú termékeket és szolgáltatásokat.


1.4. Közösségi média widgetek és applikációk

Az Apryl Energy Group weboldalak jellemzően magukba foglalják annak alkalmasságát, hogy lehetővé teszik a harmadik fél közösségi média applikációkkal való megosztást, úgymint a ’Facebook Like’ gomb és Twitter widget. Ezek a közösségi média applikációk összegyűjtik és használják az információt hivatkozva az Ön Apryl Energy Group weboldal használatára. Bármely személyes adatot, amelyet Ön ilyen közösségi média applikáción keresztül ad át, gyakran közösségi média applikációk más tagjai gyűjtenek és használnak, és az ilyen interakciókat azon társaságok adatvédelmi szabályzatai szabályozzák, amelyek biztosítják az applikációt. Mi nem gyakorlunk ellenőrzést, vagy nem vagyunk felelősek ezen társaságokért vagy az Ön személyes adatának ezen társaságok által történő felhasználásért.
Továbbá, az Apryl Energy Group weboldalak tartalmazhatnak blogokat, fórumokat, tömeg-kereséseket és más applikációkat vagy szolgáltatásokat (együttesen „közösségi média eszközök”). A közösségi média eszközök célja a tudás- és tartalom-megosztás megkönnyítése. Bármely személyes adatot, amelyet Ön bármely Apryl Energy Group közösségi média eszközön megoszt, megosztásra kerül az ilyen közösségi média eszköz más felhasználóival (hacsak máshogyan nem határozzák meg a gyűjtés helyén), akik felett gyakran nem vagy korlátozottan gyakorlunk ellenőrzést.

1.5. Gyermekek

A KMPG érti a gyermekek adatai védelmének fontosságát, legfőképpen az online környezetben. Különösen, az oldalaink szándékosan nem lettek közvetlenül 14 éves kor alatti gyermekek számára tervezve. Szabályzatunk alapján soha nem gyűjtünk és tartunk fenn 14 év alattiakra vonatkozó adatokat, kivéve a szakmai szolgáltatásokat biztosító megbízás részeként.

2. Személyes adatok megosztása és továbbítása

2.1. Adattovábbítás az Apryl Energy Group tagvállalatainak hálózatán belül

Mi megosztunk Önre vonatkozó személyes adatot más, az Apryl Energy Group holding tagvállalataival, ahol világszerte jogi és szabályozói követelményeknek meg kell, vagy javasolt megfelelni. Az Apryl Energy Group hálózat más részei is biztosítanak szolgáltatásokat nekünk és Önnek, például az IT applikációk hostingja és támogatása, tagvállalatok és ügyfeleik részére bizonyos biztosítási űrlapok előírásai, az ügyfél összeférhetetlenség és pénzmosásellenes ellenőrzése teljesítése, az ügyfélmegbízások asszisztálása és egyéb más, amit az Apryl Energy Group üzleti tevékenységének folytatása megkövetel.

2.2. Adattovábbítás harmadik személyek, adatfeldolgozók és adatkezelők részére

Mi nem osztunk meg személyes adatot harmadik személyekkel, adatfeldolgozókkal, vagy adatkezelőkkel, kivéve, ha ez szükséges a jogszerű szakmai és üzleti igényeink teljesítéséhez, és/vagy annak érdekében, hogy az Ön kérdéseit meg tudjuk válaszolni, és/vagy azt a jogi vagy szakmai sztenderdek megkövetelik, vagy megengedik. További információ ezekről a harmadik személyekről, adatfeldolgozókról, és adatkezelőkről ezen a linken érhető el. Továbbá az Apryl Energy Group továbbít bizonyos személyes adatokat az EGT területén kívül a velünk együtt dolgozó társaságokhoz vagy azokhoz, akik a mi képviseletünkben kezelnek személyes adatot azon célokra, amelyeket a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatároz. Az Apryl Energy Group esetenként az EGT területén kívül is tárol személyes adatot. Az Apryl Energy Group jellemzően küld személyes adatot más független Apryl Energy Group tagvállalathoz, amelyik velünk együtt dolgozik egy megbízáson az Ön számára. Ha így járunk el, az Ön személyes adatai folyamatos védelemben részesülnek azon szerződések alapján, amelyeket az EGT területén kívüli társaságokkal, és szervezetekkel kötöttünk, amelyek olyan általános adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket ilyen formában az Európai Bizottság jóváhagyott. A harmadik személyekről, adatfeldolgozókról és adatkezelőkről részletes tájékoztatást a 8. pont első bekezdésben szereplő elérhetőségen keresztül kérhet.

3. Választási lehetőségek

Általánosságban Ön nem köteles semmilyen személyes adat Apryl Energy Group részére történő átadására, de mi kérhetjük Önt arra, hogy bizonyos személyes adatot biztosítson annak érdekében, hogy Ön kiegészítő információt kapjon a szolgáltatásainkról és eseményeinkről. Az Apryl Energy Group kéri is az Ön engedélyét bizonyos személyes adatai használatához és Ön egyetérthet ezzel vagy visszautasíthatja ezek használatát. Ha Ön hozzájárul meghatározott szolgáltatásokhoz vagy kommunikációhoz, úgymint e-hírlevél küldéséhez, Önnek lehetősége van bármikor leiratkozni azon instrukciók alapján, amelyeket minden ilyen kommunikáció tartalmaz. Ha Ön úgy dönt, leiratkozik a szolgáltatásról vagy kommunikációról, mi megpróbáljuk azonnal eltávolítani az Ön személyes adatait, noha mi kérhetünk kiegészítő információt, mielőtt végrehajtjuk az Ön kérését.
Ahogy az a “Sütik” pontban ismertetésre került, ha Ön el kívánja kerülni az Önt követő sütiket, mivel Ön navigál az oldalunkon, Ön újra be tudja állítani a böngészőjét, hogy visszautasítson minden sütit vagy, hogy jelezze, amikor a sütit küldik. Ugyanakkor ne feledje, hogy az oldalaink egy része nem működik megfelelően, ha Ön a sütik visszautasítását választja.

4. Az Ön jogai

Ha az Apryl Energy Group kezel Önről személyes adatot, Önnek az alábbi jogai vannak:
A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:
— Hozzáféréshez való jog;
— Tájékoztatáshoz való jog;
— Helyesbítéshez való jog;
— Törléshez való jog;
— Az adatkezelés korlátozásához való jog;
— Adathordozhatósághoz való jog;
— Tiltakozáshoz való jog.
Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:
— Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatjuk Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
— Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az általunk kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy Ön írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.
Ön köteles az általunk kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az részünkre írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Apryl Energy Group -t ért kárért Ön felel.
— Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Apryl Energy Group pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben .
Abban az esetben, ha az Apryl Energy Group nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az Ön törléshez való jogának gyakorlása esetén az Apryl Energy Group megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
— Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha
— Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
— az adatkezelés jogellenes;
az Apryl Energy Group -nak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
— Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
— Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Apryl Energy Group, ha:
— az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
— az adatkezelés automatizált módon történik.
— Tiltakozáshoz való jog
Ön tiltakozhat a személyes adatai GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.
Ön a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Apryl Energy Group -hoz fordulni az:
— az aprylenergy.hu címen, valamint
— az info@aprylenergy.hu e-mail címen keresztül.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását csak a telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím kezelése kapcsán adta meg, így annak visszavonása is ezen adatokra terjed ki. Hozzájárulását a fenti postacímeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

5. Adatbiztonság és integritás

Az Apryl Energy Group -nak naprakész biztonsági szabályzatai és eljárásai vannak hatályban, hogy megvédjék a személyes adatot jogellenes megsemmisítésétől, elvesztésétől, megváltoztatásától, jogosulatlan közlésétől vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől. Ugyanakkor a biztonság teljes mértékben a Apryl Energy Group legjobb törekvései ellenére sem biztosított minden fenyegetés ellen. Legjobb tudomásunk szerint, az Ön személyes adatához azok férhetnek hozzá, akiknek szükséges azt ismerni. Ezek az egyének, akik hozzáférhetnek az adatokhoz, kötelesek vállalni az ilyen adatra vonatkozó titoktartási kötelezettséget.
Mi megtesszük a szükséges intézkedéseket ahhoz is, hogy a személyes adatot csak olyan hosszú ideig tartsuk meg i) amíg a személyes adat az egyéni igénnyel összhangban, ii) jogi, szabályozói, belső üzleti vagy szabályzati követelményével összhangban szükséges, vagy iii) amíg a személy nem kéri, hogy a személyes adat kerüljön törlésre.
Az a periódus, amíg az adat megőrizhető, függ a speciális környezettől és körülménytől, amely alatt a személyes adatot gyűjtötték; ugyanakkor a fenti i)-iii) követelményeknek meg kell felelnie.

6. Linkek az egyéb oldalakhoz

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Apryl Energy Group weboldalak jellemzően egyéb oldalakra mutató linkeket tartalmaznak, ideértve azon, más Apryl Energy Group holding tagvállalatok által fenntartott oldalakat, melyekre jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki, kiterjed azonban más adatkezelési tájékoztató, melyek jelen Adatkezelési Tájékoztatótól gyakran eltérnek. Bátorítjuk a felhasználókat, hogy minden látogatott weboldal adatkezelési tájékoztatóját tekintsék át bármely személyes adat átadása előtt.

7. Jelen nyilatkozat módosításai

Az Apryl Energy Group időről időre módosíthatja jelen Adatkezelési Tájékoztatót figyelemmel az aktuális adatvédelmi gyakorlatára. Amikor módosítjuk jelen nyilatkozatot, frissítjük az ezen oldal tetején lévő dátumot. Bármely, a személyes adat kezelésére vonatkozó változást, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatároz, és hatással van Önre, a megfelelő csatornán keresztül kommunikáljuk Önnek, attól függően, hogyan kommunikálunk Önnel általában.

8. Szabályzattal kapcsolatos kérdések és végrehajtás

Az Apryl Energy Group elkötelezett az online térben kezelt személyes adatok védelme mellett. Ha Önnek kérdése vagy észrevétele van az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen: info@aprylenergy.hu. A jelen címen nyújthatja be a bejelentését amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval betartásával kapcsolatban aggálya merül fel.
Amennyiben Ön nem elégedett a kapott válasszal, továbbíthatja a bejelentését az Apryl Energy Group adatvédelmi felelőséhez az alábbi elérhetőségen: info@aprylenergy.hu. Mi 14 (tizennégy) napon belül visszaigazoljuk az Ön e-mailjét és az átvételt követően mindent megteszünk, hogy 1 (egy) hónapon belül megválaszoljuk a bejelentését. Amennyiben a bejelentés összetett, vagy nagy mennyiségű bejelentés érkezett hozzánk, értesítjük Önt, hogy 1 (egy) hónapnál később adunk választ, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bejelentés első megtételét követő három hónapon belül megválaszoljuk a bejelentését. Mi elfogadhatjuk a bejelentését (és ebben az esetben megtesszük az „Ön jogai” fejezetben szereplő intézkedések egyikét), vagy visszautasíthatjuk a bejelentését jogszerű indokok alapján.
Minden esetben joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:
• postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• telefonszám: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: http://naih.hu
Ön a fentieken felül, és azok sérelme nélkül jogosult személyes adatai GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Apryl Energy Group által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, kártérítési igényt érvényesíteni az Apryl Energy Group -val szemben.
Bírósághoz fordulás esetén pert az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Menü